Kontakt privatmegleren

Kåre A. Brustad

Megler/partner
450 04 300
Kare.brustad@privatmegleren.no

Kristoffer Dahlum

Daglig leder/megler/partner
468 46 102
Kristoffer.dahlum@privatmegleren.no

Utviklet av:
Mariendal Eiendom AS
Skandia Eiendom AS